Workshop on Changes of the Polar Ecosystem

18. výroční zasedání Polární sekce České geografické společnosti

u příležitosti 30-ti let od podepsání Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Penzion Maják Jizerské hory

22. - 24. listopadu 2017

Polární sekce při České geografické společnosti
Univerzita Hradec Králové,Centrum základního a aplikovaného výzkumu
ČVUT, Elektrotechnická fakulta, katedra fyziky, Praha
SPELEO - Řehák Josef, Semily
Jihočeská Univerzita České Budějovice, Biologická fakulta

Cirkulář II.

(English version)

Vážení kolegové,

jménem organizačního výboru Polární sekce České geografické společnosti (PS-ČGS) bych Vás chtěl pozvat na workshop a 18. výroční zasedání PS-ČGS, které se uskuteční ve dnech 22. - 24. listopadu 2017 v penzionu Maják, Nová Ves nad Nisou. Workshopu a 18. výročního zasedání se budou účastnit i zahraniční účastníci..

Tématické okruhy workshopu:

Fyzikální a chemické faktory prostředí, jejich dynamika, vývoj a změny (litosféra, atmosféra, hydrosféra)
Společenstva rostlin a živočichů, jejich struktura, funkce a vývoj
Mechanizmy přežití a adaptace
Biodiverzita a vývoj
Budoucí české výzkumné projekty
Geologie
Glaciologie
Účast českých vědců na mezinárodních výzkumech v Antarktidě - Spolupráce mezi Českou republikou a Argentinou
Jiné aktivity - Arktida - vazba na Krkonoše - Špicberky
15. mezinárodních zasedání Polární sekce České geografické společnosti (poster-download)
Výstava "Antarktida a ozonová díra" , která je uspořádána u příležitosti 30-let od podepsání Montrealského protokolu v regionálním muzeum v Chrudimi (9.9. - 12.11. 2017)

Jednací jazyk- Angličtina, čeština, polština

Konferenční poplatek - 500 Kč nebo 300 Kč pro studenty a důchodce

Ubytování: Penzion Maják (viz. registrace, ubytovaní), GPS N 50° 43' 34.05"; E 15° 12' 41.76"

Jak se k nám dostanete: viz. mapy.cz

S pozdravem,

Michal Janouch

Předseda PS-ČGS

Registrace, ubytování

Program workshopu (19.11.2017)

 


RNDr. Michal Janouch, Ph.D
e-mail:
janouch.michal@seznam.cz
http://www.antarktida-ozon.cz/polarsection/

Poslední úprava: 19.11. 2017